Jesteś tutaj: Strona główna » Zadania » Wydział Zarządzania, Nadzoru i Administrowania Majątkiem

Wydział Zarządzania, Nadzoru i Administrowania Majątkiem

Do zakresu zadań Wydziału Zarządzania, Nadzoru i Administrowania Majątkiem należy w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw kontroli wewnętrznych.
 2. Opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych.
 3. Prowadzenie spraw zamówień publicznych.
 4. Nadzór nad usługami zlecanymi przez Dyrektora PUP, celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urzędu, wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym.
 5. Prowadzenie spraw Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 6. Prowadzenie spraw dotyczących informacji publicznej.
 7. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz ich rozpatrywanie.
 8. Administrowanie majątkiem urzędu i prowadzenie ksiąg inwentarzowych przy wykorzystaniu programu STOCK.
 9. Nadzór nad działalnością archiwum zakładowego.
 10. Prowadzenie spraw z zakresu zarządzania kryzysowego.
 11. Prowadzenie spraw z zakresu obsługi urzędu a w tym: planowanie wydatków rzeczowych, prowadzenie zakupów i ich dystrybucja na terenie urzędu, utrzymywanie czystości, bezpieczeństwa i ochrony mienia, konserwacja i serwisowanie sprzętu
  i wyposażenia, nadzór nad prowadzeniem modernizacji i remontów w urzędzie.
 12. Archiwizacja dokumentów dotyczących osób rejestrowanych oraz innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem PUP.
 13. Obsługa kancelaryjna PUP.
 14. Opiniowanie pod względem merytorycznym wpływających rachunków i faktur z zakupów towarów i usług.
 15. Prowadzenie spraw dotyczących usług transportowych i zaopatrzeniowych realizowanych przez kierowcę samochodu służbowego.
 16. Nadzór nad sekretariatem.
 17. Prowadzenie terminarza spotkań dyrekcji.
 18. Obsługa narad i spotkań organizowanych przez Dyrektora PUP, w tym Powiatowej Rady Rynku Pracy.
 19. Przekazywanie pism przychodzących do dekretacji Dyrektora PUP i podział korespondencji do poszczególnych komórek organizacyjnych.
 20. Wprowadzanie do programu eDOK wpływających do Urzędu faktur.
Liczba wyświetleń: 1759
Rejestr zmian
Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2012-12-18 18:28:38)
Zredagował(a): Ewelina Michałowicz (2020-05-12 08:12:19)