Jesteś tutaj: Strona główna » Zadania » Wydział Zarządzania, Nadzoru i Administrowania Majątkiem

Wydział Zarządzania, Nadzoru i Administrowania Majątkiem

Do zakresu zadań Wydziału Zarządzania, Nadzoru i Administrowania Majątkiem należy w szczególności:

 • Prowadzenie spraw kontroli zarządczej i kontroli wewnętrznych.
 • Opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych.
 • Prowadzenie spraw zamówień publicznych.
 • Prowadzenie spraw dotyczących polityki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.
 • Nadzór nad usługami zlecanymi przez Dyrektora, celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urzędu, wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym.
 • Prowadzenie spraw Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Prowadzenie spraw dotyczących informacji publicznej.
 • Prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz ich rozpatrywanie.
 • Administrowanie majątkiem urzędu i prowadzenie ksiąg inwentarzowych przy wykorzystaniu programu STOCK.
 • Nadzór nad działalnością archiwum zakładowego.
 • Prowadzenie spraw z zakresu zarządzania kryzysowego.
 • Prowadzenie spraw z zakresu obsługi urzędu a w tym: planowanie wydatków rzeczowych, prowadzenie zakupów i ich dystrybucja na terenie urzędu, utrzymywanie czystości, bezpieczeństwa i ochrony mienia, konserwacja i serwisowanie sprzętu i wyposażenia, nadzór nad prowadzeniem modernizacji i remontów w urzędzie.
 • Archiwizacja dokumentów dotyczących osób rejestrowanych oraz innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem PUP.
 • Obsługa kancelaryjna urzędu.
 • Opiniowanie pod względem merytorycznym wpływających rachunków i faktur z zakupów towarów i usług.
 • Prowadzenie spraw dotyczących usług transportowych i zaopatrzeniowych realizowanych przez kierowcę samochodu służbowego.
 • Nadzór nad sekretariatem.
 • Prowadzenie terminarza spotkań dyrekcji.
 • Obsługa narad i spotkań organizowanych przez Dyrektora PUP, w tym Powiatowej Rady Rynku Pracy.
 • Przekazywanie pism przychodzących do dekretacji Dyrektora i podział korespondencji do poszczególnych komórek organizacyjnych.
 • Wprowadzanie do programu eDOK wpływających do Urzędu faktur.
Liczba wyświetleń: 1590
Rejestr zmian
Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2012-12-18 18:28:38)
Zredagował(a): Ewelina Michałowicz (2014-06-25 13:22:31)