Jesteś tutaj: Strona główna » Zadania » Wydział Pozyskiwania Funduszy, Windykacji i Monitorowania Pomocy Publicznej

Wydział Pozyskiwania Funduszy, Windykacji i Monitorowania Pomocy Publicznej

Do zakresu zadań Wydziału Pozyskiwania Funduszy, Windykacji i Monitorowania Pomocy Publicznej należy w szczególności:

 1. Rozliczanie udzielonego poprzez instrumenty i usługi ryku pracy wsparcia finansowego ze środków finansowych FP, EFS i PFRON.
 2. Monitorowanie realizacji zawartych umów z osobami bezrobotnymi i pracodawcami w zakresie wywiązania się z warunków udzielonej pomocy publicznej.
 3. Opracowywanie projektów i programów na rzecz aktywizacji zawodowej.
 4. Nadzór i odpowiedzialność nad realizacją i rozliczanie prowadzonych projektów, w tym projektów systemowych.
 5. Planowanie podziału środków finansowych FP i PFRON przeznaczanych na aktywną politykę rynku pracy.
 6. Monitorowanie wydatkowania środków finansowych na realizację poszczególnych zadań z zakresu aktywizacji zawodowej w PUP.
 7. Odpowiedzialność za realizację wskaźników efektywności kosztowej i zadaniowej.
 8. Poszukiwanie nowych źródeł pozyskiwania środków finansowych na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz przygotowywanie aplikacji, w ramach ogłaszanych konkursów.
 9. Organizowanie kontroli zewnętrznych wynikających z obowiązujących zasad udzielania pomocy publicznej oraz sprawdzania wywiązywania się z zawartych z urzędem umów cywilno-prawnych.
 10. Upowszechnianie informacji o realizowanych przedsięwzięciach z zakresu aktywizacji zawodowej i nadzór nad informacjami zamieszczanymi na stronie internetowej urzędu dotyczącymi realizowanych zadań.
 11. Prowadzenie spraw dotyczących windykacji należności z tytułu braku wywiązania się przez stronę umowy z warunków udzielenia pomocy w zakresie instrumentów rynku pracy.
 12. Prowadzenie spraw dotyczących nadpłaconych świadczeń z FP i ich windykacja administracyjna.
 13. Monitorowanie spraw dotyczących postępowań w egzekucji administracyjnej.
 14. Monitorowanie spraw wnoszonych przez PUP do organów sądowych oraz postępowań w realizacji przez dłużników orzeczeń sądowych.
 15. Rozpatrywanie wpływających od dłużników wniosków dotyczących udzielenia ulg w spłatach należności.
 16. Przygotowywanie decyzji administracyjnych i postanowień w zakresie prowadzonych spraw.
 17. Współpraca z Powiatową Radą Rynku Pracy w zakresie zadań Wydziału.
 18. Przygotowywanie informacji na posiedzenia Rady Powiatu.
Liczba wyświetleń: 1822
Rejestr zmian
Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2012-12-18 18:31:15)
Zredagował(a): Ewelina Michałowicz (2020-05-12 09:01:55)