Jesteś tutaj: Strona główna » Zadania » Wydział Finansowo Księgowy

Wydział Finansowo Księgowy

Do zakresu zadań Wydziału Finansowo Księgowego należy w szczególności:

 1. Planowanie środków budżetowych.
 2. Współudział w planowaniu środków funduszy celowych i EFS.
 3. Kontrola dyscypliny budżetowej.
 4. Kontrola dyscypliny wydatków z FP i środków EFS.
 5. Rozliczanie i ewidencjonowanie operacji finansowych z FP, EFS i budżetu.
 6. Obsługa kasowa.
 7. Prowadzenie rozliczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 8. Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości finansowej.
 9. Obsługa księgowa i nadzór nad sporządzaniem wniosków płatniczych dotyczących realizacji projektów prowadzonych w urzędzie, finansowanych lub współfinansowanych ze środków EFS.
 10. Ustalanie planów finansowych i realizacja dochodów i wydatków w ramach zaplanowanych środków finansowych.
 11. Naliczanie wynagrodzeń, innych świadczeń i ich pochodnych na rzecz ZUS i US.
 12. Nadzór nad wydatkami w zakresie zapłaty składki zdrowotnej za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.
 13. Nadzór nad potrąceniami świadczeń osób bezrobotnych z tytułu zadłużeń komorniczych.
 14. Współpraca z bankiem w zakresie obsługi przelewów i wypłat na rzecz osób uprawnionych oraz obsługi kont urzędu.
 15. Współpraca z innymi instytucjami w zakresie spraw finansowych urzędu oraz osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
 16. Współpraca z Powiatową Radą Rynku Pracy w zakresie zadań Wydziału.
Liczba wyświetleń: 1651
Rejestr zmian
Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2012-12-18 18:29:17)
Zredagował(a): Ewelina Michałowicz (2020-05-12 09:02:37)