Jesteś tutaj: Strona główna » Zadania » Wydział Ewidencji, Świadczeń i Odwołań

Wydział Ewidencji, Świadczeń i Odwołań

Do zakresu zadań Wydziału Ewidencji, Świadczeń i Odwołań należy w szczególności:

 • Rejestrowanie i wyłączanie z ewidencji zarejestrowanych, osób bezrobotnych i osób poszukujących pracy w tym osób niepełnosprawnych.
 • Ustalanie statusu osoby rejestrowanej, prawa do zasiłku i prawa do innych świadczeń.
 • Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w zakresie określonym stosownymi upoważnieniami.
 • Prowadzenie spraw wynikających z systemów koordynacji zabezpieczenia społecznego na terenie UE.
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi: Państwową Inspekcją Pracy, MOPS, sądami, organami ścigania i innymi w zakresie dotyczącym osób zarejestrowanych w PUP.
 • Udzielanie informacji o możliwościach i rodzajach pomocy świadczonej przez PUP.
 • Nadzór nad zadaniami z zakresu pracy Wydziału, prowadzonymi przez Punkty informacyjno - konsultacyjne usytuowane poza siedzibą PUP w Zgierzu.
 • Prowadzenie spraw w zakresie odwołań od decyzji organu pierwszej instancji oraz kompletowanie dokumentacji i terminowe przekazywanie do organu odwoławczego zgodnie z kpa.
 • Przygotowywanie decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w zakresie procedury odwoławczej.
 • Prowadzenie spraw dodatków aktywizacyjnych.

 

Do zakresu zadań Zespołu ds. Naliczeń Zasiłków i Świadczeń, funkcjonującego w ramach Wydziału Ewidencji, Świadczeń i Odwołań należy:

 • Naliczanie zasiłków i innych świadczeń z tytułu bezrobocia i aktywizacji zawodowej.
 • Naliczanie należnych składek z tytułu ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego i podatku dochodowego od wypłacanych świadczeń.
 • Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej rozliczeń z zakładem ubezpieczeń społecznych i urzędami skarbowymi w sprawach osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
 • Przygotowywanie dokumentów PIT 11 dla osób bezrobotnych.
Liczba wyświetleń: 1771
Rejestr zmian
Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2012-12-18 18:30:41)
Zredagował(a): Ewelina Michałowicz (2014-06-25 13:29:29)