Jesteś tutaj: Strona główna » Zadania » Samodzielne Stanowisko: Inspektor Ochrony Danych

Samodzielne Stanowisko: Inspektor Ochrony Danych

Do zakresu zadań Samodzielnego Stanowiska: Inspektor Ochrony Danych należy w szczególności:

 1. Zapewnienie przestrzegania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) oraz innych przepisów Unii Europejskiej,
  a także polskich przepisów stanowiących o ochronie danych poprzez:
 • Informowanie administratora danych osobowych oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO, innych przepisów Unii Europejskiej, a także polskich przepisów stanowiących o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie.
 • Monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii, a także polskich przepisów stanowiących o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty.
 • Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO.
 • Współpraca z organem nadzorczym.
 • Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.
 1. Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych.
 2. Opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych w PUP,
 3. Kontrola środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
 4. Informowanie administratora danych osobowych o naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych.
 5. Dokonywanie analizy zagrożeń i ryzyka w zakresie ochrony danych.
 6. Prowadzenie rejestru: osób upoważnionych do przetwarzania danych, zakresu udzielonych upoważnień, terminów na jaki udzielono upoważnień, a także unieważnień nadanych upoważnień.
Liczba wyświetleń: 54
Rejestr zmian
Autor:
Opublikował(a): Ewelina Michałowicz (2020-05-11 14:38:22)
Zredagował(a): Ewelina Michałowicz (2020-05-12 09:19:16)