Jesteś tutaj: Strona główna » Zadania » Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli zarządczej

Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli zarządczej

Do zakresu zadań Samodzielnego Stanowiska ds. kontroli zarządczej należy w szczególności:

  1. Prowadzenie i dokonywanie analizy zbiorczego rejestru ryzyk na podstawie danych przekazanych z komórek organizacyjnych PUP.
  2. Opracowanie sprawozdań z zakresu funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w PUP.
  3. Nadzór nad przebiegiem procesu samooceny systemu kontroli zarządczej w PUP.
  4. Przygotowanie informacji o stanie kontroli zarządczej w PUP.
  5. Opracowanie arkusza identyfikacji i realizacji celów, zadań i ryzyka.
  6. Przeprowadzanie wewnętrznych szkoleń dla pracowników PUP w celu upowszechniania informacji niezbędnych do funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej  kontroli zarządczej w PUP.
Liczba wyświetleń: 54
Rejestr zmian
Autor:
Opublikował(a): Ewelina Michałowicz (2020-05-11 14:39:02)
Zredagował(a): Ewelina Michałowicz (2020-05-12 09:19:54)