Jesteś tutaj: Strona główna » Podstawy działania

Podstawy działania

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. rok 2014 poz. 1202) 2014-10-22 84.57kB POBIERZ
Dokument docx Ustawa z dnia 19 czerwca 2009r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielanych osobom, które utraciły pracę (Dz. U. z 2016r. poz. 734) 2012-12-18 12.52kB POBIERZ
Dokument docx Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 581) 2012-12-18 204.96kB POBIERZ
Dokument Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.) 2012-12-18 1.05MB POBIERZ
Dokument docx Ustawa z 30 kwietnia 2004r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. z 2013r., poz. 170) 2012-12-18 19.58kB POBIERZ
Dokument Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego 2012-12-18 39.47kB POBIERZ
Dokument PDF Rozporządzenie Rady(WE)nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych. 2012-12-18 399.79kB POBIERZ
Dokument PDF Ustawa z 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. Nr 59, poz. 404 z 2007r. z późn. zm.) 2012-12-18 191.13kB POBIERZ
Dokument docx Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 163 ) 2012-12-18 95.82kB POBIERZ
Dokument docx Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 114) 2012-12-18 53.29kB POBIERZ
Dokument docx Ustawa z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1440) 2012-12-18 119.42kB POBIERZ
Dokument docx Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 121) 2012-12-18 116.82kB POBIERZ
Dokument PDF Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. Nr 127, poz. 721 z 2011r. z późn. zm.) 2012-12-18 475.16kB POBIERZ
Dokument docx Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks Cywilny (tekst jednolity z 2016r. poz. 380 z późn. zm.) 2016-06-03 243.22kB POBIERZ
Liczba wyświetleń: 2192
Rejestr zmian
Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2012-12-18 18:10:25)
Zredagował(a): Ewelina Michałowicz (2016-06-03 13:08:58)