Jesteś tutaj: Strona główna » Podstawy działania

Podstawy działania

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. 2019r., poz. 1282) 2014-10-22 407.02kB POBIERZ
Dokument docx Ustawa z dnia 19 czerwca 2009r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielanych osobom, które utraciły pracę (Dz. U. z 2016r. poz. 734) 2012-12-18 12.52kB POBIERZ
Dokument PDF Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. 2019 poz.1373) 2012-12-18 1.86MB POBIERZ
Dokument Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. 2019, poz. 1482 z późn. zm.) 2012-12-18 840.81kB POBIERZ
Dokument PDF Ustawa z 30 kwietnia 2004r. o świadczeniach przedemerytalnych (t.j. 2019 poz.2173) 2012-12-18 333.57kB POBIERZ
Dokument PDF Rozporządzenie Rady(WE)nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych. 2012-12-18 399.79kB POBIERZ
Dokument PDF Ustawa z 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. Nr 59, poz. 404 z 2007r. z późn. zm.) 2012-12-18 191.13kB POBIERZ
Dokument docx Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 163 ) 2012-12-18 95.82kB POBIERZ
Dokument PDF Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. dz.U. 2020, poz.111) 2012-12-18 1.01MB POBIERZ
Dokument PDF Ustawa z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 53) 2012-12-18 1.37MB POBIERZ
Dokument PDF Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 266) 2012-12-18 1.9MB POBIERZ
Dokument PDF Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 426) 2012-12-18 1.28MB POBIERZ
Dokument PDF Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1145) 2016-06-03 1.18MB POBIERZ
Liczba wyświetleń: 2379
Rejestr zmian
Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2012-12-18 18:10:25)
Zredagował(a): Ewelina Michałowicz (2020-05-12 10:35:21)