Jesteś tutaj: Strona główna » Kontrola zarządcza

Kontrola zarządcza

Profesjonalne i skuteczne świadczenie usług uwzględniające potrzeby klientów i partnerów rynku pracy.

 

Kontrolę zarządczą w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu, stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

 

Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:

1. Zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi

2. Skuteczności i efektywności działania

3. Wiarygodności sprawozdawczości

4. Ochrony zasobów

5. Przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania

6. Efektywności i skuteczności przepływu informacji

7. Zarządzanie ryzykiem ( reagowanie na ryzyko).

 
System zarządzania ryzykiem jest istotnym narzędziem w sprawowaniu skutecznej kontroli zarządczej. Dla realizacji ww. obowiązków wszyscy pracownicy aktywnie uczestniczą w procesie zarządzania ryzykiem w PUP. System zarządzania ryzykiem opiera się na sformułowanych celach i zadaniach, a także procesach zachodzących w PUP. Identyfikacje, analizę i ocenę ryzyka oraz ustalanie metod przeciwdziałania ryzyku dokonują pracownicy, kierownicy oraz zespół ds. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.
 
Celem Polityki zarządzania ryzykiem wewnętrznym jest określenie ogólnych zasady zarządzania ryzykiem wewnętrznym w tym: identyfikacja ryzyka związanego z realizacją celów i zadań PUP w Zgierzu, oszacowanie ryzyka, a następnie eliminowanie lub redukcja ryzyka do akceptowalnego poziomu. Celem wprowadzenia Procedury zarządzania ryzykiem wewnętrznym jest przyjęcie jednolitej metodyki identyfikacji, analizy i raportowania ryzyk, wskazanie terminów jej przeprowadzania zapewnienie ciągłości procesów związanych z zarządzaniem ryzykiem oraz podnoszenie świadomości pracowników PUP w Zgierzu w zakresie zarządzania ryzykiem.

 

 

 

Liczba wyświetleń: 3316
Rejestr zmian
Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2012-12-18 18:41:34)
Zredagował(a): Ewelina Michałowicz (2020-05-11 13:17:14)